Aktualności

Rottweiler - Wydarzenia w hodowli Rottweilerów Angaros

Fantastyczny debiut wystawowy czteromiesięcznej SANTY BARBARY Angaros! | Rottweiler - Hodowla Rottweilerów Angaros - Rottweilers - Rottweilery

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Gliwicach 13.02.2021!

* SANTA BARBARA Angaros – lok.1, ocena Wybitnie Obiecująca!

SANTA BARBARA w opini sędzi Sylviane Tompoysky z Francji: „Sucze szczenię, doskonały wyraz, doskonały kształt ciała, dobry ruch”.

* Młodzieżowy Champion Polski KENZO Angaros zajął lok.3 i otrzymał ocenę doskonałą.

Ogromne gratulacje dla właścicieli! Brawo !