Aktualności

Rottweiler - Wydarzenia w hodowli Rottweilerów Angaros

KENZO Angaros Najpiękniejszym Rottweilerem Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Głubczycach 07.11.2021 r. | Rottweiler - Hodowla Rottweilerów Angaros - Rottweilers - Rottweilery

Fantastyczne wiadomości od właścicieli KENZA Angaros! KENZO na Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Głubczycach zdobył: lok.1, ocenę doskonałą, wniosek CWC, tytuł Najlepszego Psa w Rasie, a także został ZWYCIĘZCĄ RASY (BOB)! Ogromne gratulacje dla właścicieli! Jesteśmy bardzo dumni z KENZA.