Aktualności

Rottweiler - Wydarzenia w hodowli Rottweilerów Angaros

GINA Angaros Najlepszym Rottweilerem Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Pruszkowie! | Rottweiler - Hodowla Rottweilerów Angaros - Rottweilers - Rottweilery

Fantastyczne wieści od właścicieli GINY Angaros! W dniu dzisiejszym GINA wzięła udział w Krajowej Wystawie Psów Radowych w Pruszkowie, gdzie zdobyła:

V1, CWC, tytuł Najlepszej Suki w Rasie a także została ZWYCIĘZCĄ RASY (BOB)!!!

Gratulacje dla właścicieli !!!